Polityka prywatności

Tutaj znajdą Państwo informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Filipa Markiewicza na potrzeby komunikacji elektronicznej.

Ostatnia aktualizacja Polityki prywatności – 5 grudnia 2022 r.

 1. Dane kontaktowe administratora danych osobowych

  Nazywam się Filip Markiewicz i będę przetwarzał Państwa dane osobowe w sytuacjach opisanych poniżej. Prowadzę działalność gospodarczą pod firmą „Kodmistrz Filip Markiewicz Usługi Informatyczne”, NIP 9731084594, REGON 521680253. Kontakt ze mną jest możliwy:

  • za pośrednictwem poczty elektronicznej biuro@filipmarkiewicz.pl,
  • poprzez formularz kontaktowy.
 2. Komunikacja elektroniczna

  Będę przetwarzał dane osobowe udostępnione przez Państwa za pośrednictwem formularza kontaktowego oraz umożliwiającego dodanie na tej stronie komentarza, w drodze korespondencji mailowej lub kontaktu telefonicznego. Dane te będą przetwarzane w celu komunikacji, przede wszystkim aby zidentyfikować nadawcę, odpowiadać na przesyłane wiadomości i pomóc w rozwiązaniu przedstawionych spraw.

  Skorzystanie z wyżej wymienionych form komunikacji wymaga podania danych osobowych niezbędnych do kontaktu i identyfikacji rozmówcy. Będą one przetwarzane w tym celu na podstawie:

  • art. 6. ust. 1 lit. f RODO (realizacja mojego prawnie uzasadnionego interesu w postaci komunikacji oraz marketingu moich usług),
  • art. 6 ust. 1 lit. b RODO (działania komunikacyjne zmierzające do zawarcia umowy na Państwa żądanie albo wykonywania już zawartej umowy).

  Mogą Państwo podać także dodatkowe dane, np. w celu ułatwienia kontaktu. Podanie ich jest dobrowolne, a podstawą prawną przetwarzania tych danych jest Państwa zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Zgoda może zostać odwołana w każdym czasie za pośrednictwem danych kontaktowych, które wskazałem w pkt. 1., przy czym wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

  Jak długo będą przetwarzane Państwa dane?

  Będę przetwarzał Państwa dane osobowe nie dłużej niż jest to konieczne do komunikacji, np. rozwiązania przedstawionej Państwa sprawy albo zawarcia i wykonania umowy. W zależności od rodzaju sprawy dane mogą być również archiwizowane przez okres przedawnienia roszczeń, na podstawie mojego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6. ust. 1 lit. f RODO). Ponadto dane będą przetwarzane do czasu wycofania zgody albo uznania sprzeciwu w stosownych przypadkach opisanych powyżej.

  Komu zostaną udostępnione Państwa dane?

  Dane osobowe będą udostępniane dostawcy usługi poczty e-mail i hostingodawcy NETMARK Systemy internetowe ul. Ks. Władysława Gurgacza 12, 33-300 Nowy Sącz oraz dostawcy internetu i operatorowi telefonicznemu.

  Jakie prawa Państwu przysługują?

  W związku z tym przetwarzaniem mają Państwo prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich usunięcia, złożenia sprzeciwu czy ograniczenia przetwarzania. Te prawa można zrealizować kontaktując się ze mną za pośrednictwem danych kontaktowych wskazanych w pkt. 1.

  Ponadto przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.